SPEEDservice

SPEEDservice

SPEEDservice SPEEDservice SPEEDservice

Konserwacja poliuretanu

Odpowiednia konserwacja nawierzchni syntetycznych ma bezpośredni wpływ na komfort gry oraz  bezpieczeństwo użytkowników,

a także na utrzymanie odpowiednich parametrów funkcjonalno – użytkowych i żywotność boiska.

 

Nawierzchnie poliuretanowe są nawierzchniami sportowymi i powinny być użytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, co oznacza :

- konieczność stosowania obuwia sportowego przez użytkowników,

- zakaz jazdy na rolkach, deskorolkach, rowerach oraz wjazdu samochodów

- niedopuszczenie do zabrudzeń nawierzchni środkami chemicznymi, olejami, smarami, farbami itp.

Odpowiednie wskazania i zakazy powinny być umieszczone na tablicy z regulaminem korzystania z obiektu, umieszczonej  przy wejściu

na boisko/plac zabaw/bieżnię.

 

W zależności od wykonanej nawierzchni (natrysk, EPDM, Sandwich) należy zaplanować odpowiedni harmonogram konserwacji.

PIELĘGNACJA BIEŻĄCA (przynajmniej 2 x w tygodniu lub co 50 godzin gry)-dotyczy wszystkich rodzajów nawierzchni poliuretanowych.


Bieżąca pielęgnacja boiska jest niezbędna w celu utrzymania właściwego stanu nawierzchni w okresach między sezonową konserwacją.

Zakres pielęgnacji nie wykracza w zasadzie poza usunięcie śmieci i zanieczyszczeń nawierzchni, co  można wykonać wykorzystując odkurzacz przemysłowy lub dmuchawę.

Zanieczyszczenia biologiczne

Usuwanie igliwia, liści, części opadłych roślin jest szczególnie ważne ew przypadku nawierzchni poliuretanowych. Pozostawione

zanieczyszczenia biologiczne ulegają procesom gnilnym, ułatwiając wegetację mchom i chwastom oraz zanieczyszczają pory nawierzchni, utrudniając tym samym odprowadzenie wody.

Przy dłuższych zaniedbaniach nawierzchnia może się miejscowo odbarwiać i tracić swoje parametry użytkowe (antypoślizgowość)

co znacznie wpływa na obniżenie bezpieczeństwa użytkowników.

Zanieczyszczenia chemiczne

- substancje płynne:  przypadku zanieczyszczenia nawierzchni olejem, farbą, paliwami itp. należy jak najszybciej związać substancję piaskiem

lub trocinami (wiórami) i dokładnie usunąć.

- guma do żucia- usunięcie  gumy do żucia wymaga znacznego schłodzenia zanieczyszczenia i delikatnego wykruszenia jej z nawierzchni

Pozostałe zanieczyszczenia

Niezwykle ważne jest usuwanie z nawierzchni wszelkiego rodzaju śmieci, szczególnie rozbitego szkła i ostrych przedmiotów

(pinezki, gwoździe itp.) gdyż wbite w nawierzchnię stwarzają poważne niebezpieczeństwo dla użytkowników a ponadto powodują nieodwracalne zniszczenia samej nawierzchni.

 

Niedopuszczalne jest używanie ognia na boisku ponieważ,  powoduje stapianie się nawierzchni i jej trwałe uszkodzenia.

Podczas codziennej pielęgnacji wskazany jest przegląd stanu nawierzchni w kierunku pęknięć, dziur itp.

 

Czyszczenie i pielęgnacja po zimie

Po okresie zimowym boisko wymaga gruntownego przygotowania do nowego sezonu. Po usunięciu resztek zalegającego śniegu

(należy przy tym uważać, aby nawierzchnia nie została uszkodzona ostrą krawędzią narzędzia stosowanego do usuwania śniegu)

i wyschnięciu nawierzchni zaleca się przeprowadzenie zabiegu mechanicznego zmycia nawierzchni, najlepiej ciśnieniowym urządzeniem typu „karcher”. Bardzo istotne jest aby silny strumień wody nie był skierowany  punktowo, z bliskiej odległości na nawierzchnię gdyż wysokie

ciśnienie może miejscowo trwale uszkodzić nawierzchnię. Szczególnie ważne jest to w przypadku nawierzchni wykonanej metodą

natryskową, gdzie warstwa użytkowa jest stosunkowo cienka (2-3 mm).

 

Czyszczenie dogłębne

Trudne w usuwaniu elementy organiczne, mchy, pleśń, związki gnilne powodujące sklejanie i wypełnienie porów nawierzchni i delikatne zabrudzenia, np. pyłkiem kwiatowym, kurzem, brudem z obuwia sportowego i piłek, można zlikwidować jedynie podczas czyszczenia dogłębnego.

Czyszczenie dogłębne wykonywane jest poprzez odkurzanie i zmywanie nawierzchni urządzeniem typu „karcher”. W razie braku takiego urządzenia, wszystkie powyższe czynności należy wykonać ręcznie, przy pomocy przemysłowych odkurzaczy i mechanicznej szczotki.

W celu zlikwidowania mchu, glonów i innych związków zmieniających barwę nawierzchni oraz zwiększających jej poślizg, należy stosować zalecane przez producenta środków chemicznych preparaty, np. chlorek amonu.

Te formę konserwacji najlepiej powierzyć  wyspecjalizowanej firmie, która posiada doświadczenie i specjalistyczny sprzęt.

Czyszczenie dogłębne zalecane jest mniej więcej 2 x w roku.

 

Systematyczna pielęgnacja ważna jest szczególnie w przypadku nawierzchni typu „natrysk”, gdzie warstwa użytkowa (zewnętrzna) jest stosunkowo cienka (2-3 mm), przez co narażona na szybkie starcie. Proces ścierania nawierzchni przyśpieszają niesprzątnięte śmieci,

aniesiony piasek i pozostawione części zanieczyszczeń biologicznych.

Nawierzchie typu EPDM czy Sandwich, ze względu na grubszą warstwę użytkową (zewnętrzną), są mniej wrażliwe na ścieranie, zachowują

o ok. 70 % dłuższą żywotność w stosunku do nawierzchni typu „natrysk”. Przy mniejszej liczbie niezbędnych zabiegów pielęgnacyjnych

znacznie mniej są narażone na widoczne oznaki zużycia.

 

Obowiązki administratora boiska z nawierzchnią z poliuretanu:

 

- stworzenie regulaminu użytkowania nawierzchni i pilnowanie jego przestrzegania,

- instalacja i systematyczne opróżnianie koszy na śmieci,

- zabezpieczenie wejścia na nawierzchnię wycieraczkami do obuwia, chroniącymi nawierzchnię przed wnoszeniem zanieczyszczeń oraz ich systematyczne i dogłębne czyszczenie

- regularna kontrola jakości sprzętu sportowego oraz sprzętu do pielęgnacji nawierzchni,

- bieżąca kontrola stanu nawierzchni oraz szybkie reagowanie na zmiany w niej zachodzące (wszystkie kontrole i uwagi muszą być

odnotowane w odpowiednim dokumencie)

W przypadku organizowania imprez masowych należy odpowiednio zabezpieczyć nawierzchnie boiska wykładziną ochronną

np. Sport Court Portafloor  + link do strony

 

 

Nasza oferta:

  1. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni z zanieczyszczeń stałych
  2. Usuwanie pozostałości zanieczyszczeń biologicznych
  3. Dogłębne mycie  nawierzchni metodą ciśnieniową
  4. Naprawa drobnych uszkodzeń nawierzchni

 

Aby nowe boisko nie wyglądało wkrótce tak:

skontaktuj się z nami:

Telefon: 022 786-87-40

e-mail: sekretariat@SPEEDservice.pl